abstentionniste


abstentionniste
m. (de abstention) абстенционист, който отказва да гласува по време на избори. Ќ Ant. votant.

Dictionnaire français-bulgare. 2014.